Binnen de Trion opleidingsschool staat Samen leren en ontwikkelen centraal. Dit wederzijdse leren van de studenten en docenten krijgt met name vorm in de Trion leergroepen. De kracht van peer feedback en peer coaching krijgt op het Pius X-College een speciale invulling in het zogenoemde “buddysysteem”. In de onderstaande video, dat i.s.m. Scala Productiehuis tot stand is gekomen, wordt het “buddystysteem” verder toegelicht.

Trion buddysysteem