JvB TV

Ook het Jan van Brabant College in Helmond kiest vanaf dit schooljaar voor een eigen schooltv: JvB TV! Hun vestiging Molenstraat biedt de leerlingen nu al veel kansen om zich te ontwikkelen. Zo is er tweetalig havo en vwo, is