Junior TechTV: een online televisiekanaal met informatieve items over ontwikkelingen in techniek en wetenschap, voor de bovenbouw van het PO en onderbouw van het VO.

Voor de camera gaan leerlingen op zoek naar antwoorden op hún vragen over de technische ontwikkelingen van een bedrijf of studierichting waar ze op bezoek zijn. Van het 3D-printen van etenswaren en een eigen huishoudrobot in huis tot de driedimensionale wereld van de Oculus Rift.

Achter de camera staat jong talent uit de audiovisuele sector, als cameraman, regisseur of producer. En in de spotlights de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetenschap en innovatie, en de bedrijven, opleidingen en knappe koppen die daaraan werken. Zo brengt Junior TechTV drie ontwikkelgebieden samen in één multi-disciplinair project.

Inhoud

In de wereld van technologie, waarin kinderen nu opgroeien, verandert alles razendsnel. Met Junior Tech TV wil Scala Productiehuis ze een waardevol kijkje geven op al die technische ontwikkelingen, een blik op hún toekomst. Deze twee doelen komen elke aflevering terug: techniek en toekomst. Met de techniek ligt de focus op: hoe werkt het, wat gebeurt er en wat kan er mee? Het toekomstaspect ligt in vragen als: waar gaat het naartoe, en wat kunnen wij er zelf mee? We willen een brug slaan tussen ons jonge publiek en het onderwerp. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen om hun eigen weg te zoeken in al die innovatie.

Dankzij de jonge presentatoren houden we de soms moeilijke onderwerpen dicht bij onze kijkers, zij stellen hun eigen vragen. De items moeten enerzijds inhoudelijk sterk zijn, en anderzijds vermakelijk voor de doelgroep. Elk item komt met een aanleiding, een lesplan en een doe-opdracht, zodat het makkelijk in te zetten is op school.

Pilot

Als voorproefje hebben we onderstaande pilot gedraaid tijdens Night of the Nerds 2015, een onderdeel van Dutch Technology Week in Eindhoven. (Tekst gaat verder onder het item)

Vorm

Op de Junior TechTV website zal iedere week een nieuwe aflevering van 5 á 8 minuten worden geplaatst, met bijbehorend lesplannen. Daarnaast fungeert de website als trefpunt, met bijvoorbeeld een ideeënbus, een galerij van de gemaakte doe-opdrachten, portretjes van de presentatoren en de aangesloten scholen. Zo moet Junior TechTV in de loop van de jaren een echte ‘community’ gaan worden. De afleveringen zijn afwisselend van onderwerp en invalshoek, zodat onze kijkers steeds verrast worden, maar altijd met de focus op techniek en toekomst. We zullen een middenweg tussen het Jeugdjournaal en Discovery Channel zoeken: niet te ingewikkeld, luchtig gefilmd, maar met inhoudelijke kwaliteit.

Aan de hand van korte interviews en uitleg, maar vooral door veel te laten zien, laten we onze kijkers kennis maken met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Geen ‘pratende hoofden’ of te lange quotes, maar met duidelijk voorbeelden en door het de presentatoren zelf te laten uitproberen. Waar nodig kunnen technische aspecten verder verduidelijkt worden door middel van animaties. Qua onderwerpen laten we ons inspireren door ideeën die leerlingen zelf aandragen (via de website), wat er in het nieuws is (nieuwe foto’s van Pluto) en de bedrijven of studies met wie we samenwerken.

Publiek

Junior TechTV is bedoeld voor gebruik in de lessen van de bovenbouw PO en in de onderbouw VO. De belangrijkste doelstelling is techniekpromotie. Niet alleen door de verplichte lessen volgens de kerndoelen van het onderwijs eenvoudig toepasbaar te maken voor de leerkrachten, maar vooral om de leerlingen echt enthousiast te maken over innovatie. Het bijkomende doel is dan ook beroepsoriëntatie, waarbij de mogelijkheden die techniek biedt breed worden uitgelicht en onder de aandacht worden gebracht. Voor de leerkrachten wordt het makkelijk gemaakt de filmpjes te koppelen aan hun lessen, waarbij vakoverstijgend te werk kan worden gegaan. Dankzij een bijbehorend lesplannen (PO en VO gedifferentieerd) vormen de items een aanleiding om praktisch aan het werk te gaan in lessen techniek, handvaardigheid, tekenen, expressieve vormgeving en projectonderwijs.

Voor onze kijkers streven we ernaar Junior TechTV een vaste prik te laten worden in hun lespakket: leerzaam en prikkelend. Niet door ze simpelweg voor een (zoveelste) digitaal scherm neer te zetten en te informeren, maar juist door ze kennis te laten maken met spannende, nieuwe ontwikkelingen en te stimuleren daar hun weg in te vinden.